Dolní Lutyně

Historii Dolní Lutyně připomíná např. Dolnolutyňský zámek. Dnes již víceméně zchátralý objekt leží nad potokem Lutyňka. Za minulého režimu sloužil areál JZD. Dnes patří obci, a ta ho využívá jako bydlení pro sociálně slabší obyvatele. Pozdně renesanční zámek v Dolní Lutyni byl vystavěn naproti římsko-katolickému kostelu někdy na přelomu 16. a 17. století. Za příslušníků rodu Taafe, kteří lutyňské panství vlastnili v letech 1700 až 1792, byl ke starému zámku přistavěn tzv. nový zámek v podobě menší barokní patrové budovy. Starý zámek byl upraven v hospodářskou a provozní budovu. Taafeové zámek v Lutyni využívali jako své letní sídlo. V roce 1792 přešla Dolní Lutyně i se zámkem prodejem do rukou hraběte Jana Larisch-Mönnicha. Ten však jako své sídlo užíval zámek ve Karviné. Dolnolutyňský zámek pozbyl na svém sídelním významu a jeho vnitřní prostory byly účelově upraveny pro sídlo správy dvora a obydlí úředníků. Po vzniku Československa se za pozemkové reformy stal vlastníkem dolnolutyňského statku dr. Jiří Hahn. Zestátněním po ukončení 2. světové války se zámek a přilehlý velký dvůr dostali do užívání zemědělského družstva, za jehož hospodaření zámek sloužil jako byty. Necitlivým užíváním a minimálními investicemi do údržby budovy zámek rychle zchátral.

print