Dolní Lutyně

Kostel svatého Jana Křtitele stojí uprostřed Dolní Lutyně. Společně se zámkem /jeho jednou částí/ pochází z barokního období.  Kostel byl postaven v rozmezí let 1740 až 1746. Tvoří ho jedná omítaná loď, s dvěma přilehlými kaplemí a se čtyřbokou věží v západním průčelí. Široké kněžiště je zakončeno užší mělkou apsidou se sakristií na východní straně a kruchtou na straně západní, přístupnou vřetenovými schodišti v podvěží. Ve věži se ukrývají čtyři zvony, jeden, jenž přežil světové války a tři novodobé. Po stranách apsidy sledují chodbovité vedlejší předsíně půdorys závěru a ústí do bočních kaplí s patrovými oratořemi. Hlavní loď s křížovými klenbami, čelní stana kruchty, parapety oratoří a boční konchy jsou zdobeny bohatým štukovým dekorem s motivy vegatabilních rozvilin a rokajů. V interiéru dále klenby křížové s vytaženými hřebínky a valené; sakristie, boční předsíně a hlavní předsíň v přízemí věže stejně jako podkruchtí plochostropé. Okna hlavního kostelního prostoru oválná s mírně stlačeným záklenkem a kasulovitého tvaru, vchody obdélné. Okna a vchody sakristie a vedlejší předsíně s půlkruhovým záklenkem v jednoduché šambráně. Kostel je obklopen místním hřbitovem, kde se nadále pohřbívá.

print